10 800 husstander får ny eller oppgradert bredbåndsforbindelse takket være årets tildeling. (Bilde: Harvepino/Shutterstock)

Årets bredbåndssubsidier: 14 700 per husstand

10 800 hjem skal få raskere linjer.

Post- og teletilsynet har i år delt ut 160 millioner i støtte til bredbåndsprosjekter som skal gi ny eller forbedre bredbåndstilknytning der kommersiell utbygging ikke lønner seg.

For de 160 millionene skal 10.800 husstander få ny eller raskere bredbåndstilknytning. Totalt hadde kommunene søkt om 713 millioner i støtte, 4,5 ganger så mye som ble delt ut.

Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud er tillagt størst vekt ved tildelingen, mens kriterier som kostnadseffektiv utbygging, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer, også har hatt betydning for Post- og teletilsynets vurderinger.

Forsiden akkurat nå

Til toppen