MOBIL

Åpner for samarbeid om arealdekning

Nkom-sjef Torstein Olsen setter døra på gløtt for at mobiloperatørene kan samarbeide om dekning utenfor byene.

Nkom-sjef Torstein Olsen konstaterer at det er viktig både for mobilkunder og samfunnet at operatørene bygger bedre arealdekning, selv om det ikke er økonomisk lønnsomt på alle steder i Norge.
Nkom-sjef Torstein Olsen konstaterer at det er viktig både for mobilkunder og samfunnet at operatørene bygger bedre arealdekning, selv om det ikke er økonomisk lønnsomt på alle steder i Norge.

Det var i et foredrag på Tekna-konferansen Teleforum at sjefen for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom, tidligere Post- og teletilsynet) stilte spørsmål ved om det er behov for infrastrukturkonkurranse også når det gjelder arealdekning i Norge.

Les mer om: