Anklager TeliaSonera for juks

Jurymedlem går til frontalangrep på TeliaSoneras bransjearrangement SurfPort Awards, og avviser at juryen i realiteten hadde noe den skulle sagt i utvelgelsen av vinnerne.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen