MOBIL

Nytt svensk nødnett. Prislapp: 11,2 milliarder kroner

Den neste generasjonen nødnett i Sverige, Rakel G2, vil samarbeide med kommersielle mobilnett, men ikke helt som i Norge, kanskje.

Hybridløsningen består i å bygge et mobilnett som deler radiodelen og frekvensene, mens kommersielle aktører og det statlige blålysnettet har sine egne kjernenett.
Hybridløsningen består i å bygge et mobilnett som deler radiodelen og frekvensene, mens kommersielle aktører og det statlige blålysnettet har sine egne kjernenett. Foto: MSB og Trafikverket

I likhet med her hjemme går dagens svenske blålysnett mot slutten. Det benytter den samme teknologien som det norske nødnettet, Tetra, og brukerne savner mobildata i like stor grad som sine norske kolleger i politi, helse, brann og frivillige hjelpeorganisasjoner.

Les mer om: