Alta først med velferdsteknologi knyttet til pasientjournal

Med trygghetsalarm som grunnlag er Alta første kommune i Norge som tar i bruk helhetlig velferdsteknologi direkte koblet til den elektroniske pasientjournalen.

Sensorer knyttet opp mot omsorgstjenester kan gi eldre et lengre liv hjemme. Her fra et sensorprosjekt hos Siemens, der en skjorte gjør EKG-målinger i hjemmet, som overføres til lege.Foto: Siemens Alta kommune forventer en vekst på om lag 50 prosent i antall personer over 67 år i perioden 2010-2020. En tilsvarende økning i aldersgruppen over 80 år forventes i årene 2020-2030. – Forebyggende tiltak og fornuftig bruk av teknologi blir viktig for å møte eldre-utfordringen, sier Laila

Forsiden akkurat nå

Til toppen