Debatt
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete vil samle heile norge til et digitalt rike.

Alle skal ha breibånd

Raskt nett er infrastruktur på line med vatn og straum. Eit moderne samfunn kan ikkje akseptere at 300.000 nordmenn ikkje fullt ut får ta del i den digitale kvardagen.

  • Kommentarer (0)

Talet kjem fram i ein fersk rapport som Vista Analyse har laga på oppdrag frå Kommunal- og regionaldepartementet  (KRD). Rapporten syner også at det er stor samfunnsnytte av breiband. Difor er denne digitale klasseskilnaden uheldig. Kvardag på nett Det er vanskeleg for mange av oss å tenkje seg ein kvardag utan arbeidsoppgåver, banktenester, ver- og føremeldingar, nyheiter og kontakt med familie og venner via nett. For 20 år sidan hadde berre ein av 20 nordmenn mobiltelefon. Ein telef

Forsiden akkurat nå

Til toppen