A

Enhet for elektrisk strømstyrke (Ref Ohms lov: 1A=1volt/1 ohm)

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen