Å?pner GSM-frekvenser for 3G

Med ønske om å bringe mobile bredbåndstjenester til hele landet foreslår britiske myndigheter å gjøre 900 MHz – GSM-frekvensene – teknologinøytrale. I praksis betyr det å tillate 3G-tjenester.

Forslaget fra britenes versjon av Post- og Teletilsynet – Ofcom – er mer radikalt enn hos de fleste andre regulatører i og med at de også foreslår å ta

Les mer om: