MOBIL

87 prosent smartmobiler i Myanmar

Rundt 87 prosent av brukerne av Opera Mini fra Myanmar benytter smartmobiler.

Telenor Myanmar-sjef Petter Furberg åpner nettet i Bago.
Telenor Myanmar-sjef Petter Furberg åpner nettet i Bago. Bilde: Telenor

Det er visepresident Sunil Kamath i Opera Software i Sørøst-Asia som sier dette til Asian News Network

Les mer om: