74 millioner til teleforskning

Regjeringen vil bevilge 74,3 millioner til teleforskning for neste år, over Samferdselsdepartementets budsjett. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har tidligere overfor Teleavisen uttrykt bekymring for manglendse teleforskning i Norge.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen