74,3 millioner kroner til teleforskning

Regjeringen foreslår en liten økning i bevilgningene til teleforskning. Pengene går til relevante forskningsprogrammer i regi av Norges forskningsråd.

74,3 millioner tilsvarer en økning på 3 prosent sammenlignet med hva som ble bevilget til teleforskning på forrige statsbudsjett. Bidraget til teleforsking kanaliseres gjennom finansiering av programmer i regi av Norges forskningsråd. Disse programmene dekker både teknologiske, næringsmessige og samfunnsmessige problemstillinger.  VERDIKT I 2007 vil en stor del av midlene går inn i programmet for kjernekompetanse og verdiskaping i IKT «VERDIKT» (2005–2014). Programmet vil prioriter

Forsiden akkurat nå

Til toppen