70 % mindre strømforbruk fra Wi-Fi

Amerikanske Atheros har utviklet en strømbesparende brikke til Wi-Fi-nett som sparer strøm. I første omgang benyttes den i SD-kort.

Et problem for bruk av Wi-Fi i små anvendelser som mobiltelefoner og industrisensorer har lenge vært det

Les mer om: