7,3 mrd. i støtte til distrikts-bredbånd?

En utredning i Sverige konkluderer med at Staten bør inn med ytterligere 3 mrd. i statlig støtte for å gi bredbånd til ”glesbygden”. Resten av prisen på 7,3 milliarder mener de kommuner og EU bør betale.

Utredningen konstaterer at utbyggingen til grisgrendte strøk i Sverige har vært mislykket hittil, til

Les mer om: