6 av 10 har over 2 Mb/s

Seks av ti norske bredbåndshjem disponerer i dag båndbredde på over 2 Mb/s, og mer enn hvert tiende har over 8 Mb/s. Virkelig smalbånd med mindre enn 0,7 Mb/s er i ferd med å forsvinne fra markedet og teller bare drøyt 9000 husstander. Men hvert tredje norske hjem er fortsatt uten bredbånd, viser SSBs internettmåling for annet kvartal.

6 av 10 har over 2 Mb/s

Seks av ti norske bredbåndshjem disponerer i dag båndbredde på over 2 Mb/s, og mer enn hvert tiende har over 8 Mb/s. Virkelig smalbånd med mindre enn 0,7 Mb/s er i ferd med å forsvinne fra markedet og teller bare drøyt 9000 husstander. Men hvert tredje norske hjem er fortsatt uten bredbånd, viser SSBs internettmåling for annet kvartal.

Forsiden akkurat nå

Til toppen