6 av 10 har over 2 Mb/s

Seks av ti norske bredbåndshjem disponerer i dag båndbredde på over 2 Mb/s, og mer enn hvert tiende har over 8 Mb/s. Virkelig smalbånd med mindre enn 0,7 Mb/s er i ferd med å forsvinne fra markedet og teller bare drøyt 9000 husstander. Men hvert tredje norske hjem er fortsatt uten bredbånd, viser SSBs internettmåling for annet kvartal.

Det digitale skillet i Norge blir stadig større. Hvis man tenker seg at den tredjedelen av befolkningen som ikke har bredbånd kan la seg friste til å betale for smal båndbredde, altså under 1 Mb/s, vil de likevel være distansert av mesteparten av resten av befolkningen. 1,2 millioner norske husstander, ca. 60 prosent av totalen, har i dag en båndbredde på over 1 Mb/s. "Folkebredbåndet", mellom 2 og 8 Mb/s, er i dag installert  i 672 200 hjem, (48 prosent), mens ytterligere 152 000 ha

Forsiden akkurat nå

Til toppen