5000 i Bynettet i Tromsø i 2008?

Bynettet i Tromsø har nå om lag 5000 kontrakter, men bare 2800 er oppkoplet. Målet er 2200 resten av året slik at Bynettet når 5000 oppkoplet ved utgangen av 2008.

Arne Joramo
22. feb. 2008 - 00:00

Årsaken til spriket mellom kontrakter og

Les mer om: