5,7 mill til trygg bruk av nettet

EU-kommisjonen ønsker at norske fagpersoner skal lære opp resten av Europa i trygg bruk av både Internett, mobiltelefon og dataspill. Til det bidrar de med halvparten av 5,7 millioner kroner pluss 2 millioner til bruk i Norge.

Tiltaket vil videreføre SAFT-prosjektet for trygg bruk av Internett for barn og unge. SAFT står for Safety, Awareness, Facts and Tools. Det nye prosjektet støttes av EUs handlingsplan for sikrere bruk av Internett (Safer Internet Action Plan) med 340.000 Euro, (ca. 2,9 millioner kroner).I tillegg bidrar Filmtilsynet med tilsvarende midler slik at totalbudsjettet er på ca. 5,7 millioner norske kroner.Norge leder EuropaSAFT-prosjektet går med dette inn i en ny fase, hvor prosjektets samarbeid

Forsiden akkurat nå

Til toppen