3G-utsettelse ut til høring

Samferdselsdepartementet har sendt ut til åpen høring søknaden fra Hi3G Access, utbyggingselskapet til 3 Scandinavia, om 30 måneders utsettelse for å tilfredsstille utbyggingskravene i sin norske 3G-lisens.

Bjørn Veseth
3. jan. 2009 - 00:00

Hi3G Access søkte før jul Samferdselsdepartementer om utsettelse av utbyggingen av 3G-nettet, som etter lisensen fra 2003 skulle dekke 30 prosent av den norske befolkning innen september

Les mer om: