37.500.000 nyttårs-SMS

Telenor formidlet over 27 millioner tekstmedlinger i løpet av de siste 24 timer i 2006, noe som faktisk er en nedgang fra året før. NetCom fikk derimot ny rekord med 10 millioner SMS i nyttårsdøgnet.

37.500.000 nyttårs-SMS

Telenor formidlet over 27 millioner tekstmedlinger i løpet av de siste 24 timer i 2006, noe som faktisk er en nedgang fra året før. NetCom fikk derimot ny rekord med 10 millioner SMS i nyttårsdøgnet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen