Dårlige orden på kundedata gjør at kundene blir misfornøyd og flykter, mener Heavy Reading.

30 prosent churn i Netcom og Chess

Kundegjennomstrømmingen er mer enn dobbelt så høy i Teliasoneras norske mobilvirksomhet som i den svenske. Og aller verst er det i Danmark.

Den svenske telekjempen rapporterer om kundegjennomstrømming (churn) i forbindelse med kvartalstallene som ble fremlagt for halvannen uke siden. I tallmaterialet fra Teliasonera samles tallene for Netcom og Chess under ett. I en samlet abonnementsmasse på 1.591.000, opplyses det om en churn på 30 prosent i den norske virksomheten. Danmark verst Dermed fremstår Norge isolert sett som et langt vanskeligere land å operere i enn både Sverige og Finland. Kundegjennomstrømmingsoversikten for

Forsiden akkurat nå

Til toppen