263 ut av Telenor

Telenor vil kvitte seg med 263 årsverk i løpet av høsten. De fleste ”overtallige” jobber i fastnettvirksomheten, som er under press fra overgang til mobil og IP-telefoni. Flere runder nedbemanning kan komme seinere.

Telenor har tidligere varslet at det vil bli nødvendig med kostnadskutt og nedbemanning innen fastnett. Tirsdag fikk de tillitsvalgte beskjed fra Morten Karlsen Sørby, sjef for Telenor Nordic, om at 263 årsverk skal bort.Synkende inntekterTelenors fastnettinntekter har falt med 2,5-3 prosent kvartal for kvartal det siste året. — Selv om inntektene blir borte, blir ikke kostnadene borte, sier Karlsen Sørby til Dagens Næringsliv.De tillitsvalgte mener Telenor burde vært bedre forberedt p

Forsiden akkurat nå

Til toppen