24 millioner for prioritet i mobilnettet

Post- og teletilsynet har betalt ut 24 millioner kroner til mobiloperatørene for innføring av prioriterte numre.

Ordningen med å gi 10.000 mobilbrukere prioritet i mobilnettene ble innført etter at stormene for et par år siden avdekket at viktige aktører ikke fikk tilgang til nettene. Nå er prioritetsordningen på plass og mobiloperatørene har fått 24 millioner kroner for å dekke de merkostnadene ordningen har betydd. Brukte ikke rammen Telenor reagerte på at PT begrunnet størrelsen på kompensasjonen med hvor mye penger myndighetene hadde bevilget og klaget på vedtaket. Saken endte hos Samfer

Forsiden akkurat nå

Til toppen