MOBIL

24 millioner for prioritet i mobilnettet

Post- og teletilsynet har betalt ut 24 millioner kroner til mobiloperatørene for innføring av prioriterte numre.

Ordningen med å gi 10

Les mer om: