239 må gå i Telenor Business Solutions

Telenor Business Solutions slår fire tidligere enheter i Driftstjenester sammen og reduserer arbeidstyrken med 239 av totalt 923 stillinger i divisjonen. I tillegg får 35 medarbeider tilbud om jobb på nytt sted som følge av lokasjonsendringer og 17 medarbeidere blir overført til Telenor Networks.

Etableringen av nye divisjon Driftstjenester skjer som følge av en sammenslåing av fire ulike driftsmiljøer i Telenor.  Telenors internedriftsmiljø IDT/eRAF, som hadde ansvaret for utviklingen av Telenors nye IT-løsning, neddimensjoneres fra å være en prosjektorganisasjon til å bli en driftsorganisasjon. I tillegg realiseres synergier gjennom sammenslåing av de interne driftsmiljøene med Telenors driftsenheter for kundeløsninger og konsulentenheten Business Consulting.  Divisjon Dri

Forsiden akkurat nå

Til toppen