205 millioner bredbåndslinjer

205 millioner bredbåndslinjer er installert verden over ved utgangen av 2005, beregner analysebyrået Point Topic. Det er en økning fra 152 millioner ved forrige årsskifte. Point Topic mener veksten nå er avtagende.

Veksten i det globale brebåndsmarkedet er fremdeles sterk, men Point Topic har beregnet at den i løpet av 2005 har falt fra 7,9 til 7,3 prosent.Høy take-upSjefsanalytiker Tim Johnson mener dette skyldes at "take up" i etablerte bredbåndsland allerede har nått et ganske høyt nivå, det vil si at ganske mange av dem som kan tenke seg å installere bredbånd nå har gjort det.Men vekstraten varierer globalt. Asia-Pacific har mistet 2 prosent av sin globale markedsandel, men er fortsatt størs

Forsiden akkurat nå

Til toppen