MOBIL

200.000 4G-mobiler i Telenor-nettet

Fem måneder etter at Telenor lanserte 4G/LTE, har rundt 200.000 nettbrett og mobiler koblet seg på nettet. Nå satser Telenor tungt på å bygge 4G i 1800-båndet.

Teknisk direktør Frode Støldal i Telenor forteller at de nå bygger seks nye basestasjoner med 4G i 800-, 900- og 1800 MHz-båndene.
Teknisk direktør Frode Støldal i Telenor forteller at de nå bygger seks nye basestasjoner med 4G i 800-, 900- og 1800 MHz-båndene. Bilde: Håvard Fossen

Telenor konstaterer at befolkningen bare er i startfasen på bruk av 4G i nettverkene.

Les mer om: