BREDBÅND

16 milliarder i gevinst fra fiber

De samfunnsøkonomiske gevinstene rundt Stockholms fibernett er i en studie beregnet å være hele 16 milliarder svenske kroner.

Stockholm bys satsing på fibernett gjennom selskapet Stokab er verdenskjent

Les mer om: