15 millioner Telenor-kunder i Pakistan

Telenor fortsetter sin eksplosive vekst i Pakistan og har nå passert 15 millioner kunder. I fjor økte kundemassen med 200 prosent, og driften har vært lønnsom siden annet kvartal 2007.

Bjørn Veseth
16. jan. 2008 - 00:00

Telenor åpnet sitt pakistanske GSM-nett våren 2005 og har det siste

Les mer om: