BREDBÅND

100 millioner til sjøkabler utlyses i oktober

29 måneder etter at regjeringen kunngjorde at de ville sette av 100 millioner kroner til flere føringsveier ut av landet, har Esa godkjent ordningen.

Avdelingsdirektør Elise Lindeberg i sikkerhetsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er spent på hvor mange som vil søke støtte når 100 millioner kroner skal fordeles til prosjekter som øker antallet føringsveier til og fra Norge.
Avdelingsdirektør Elise Lindeberg i sikkerhetsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er spent på hvor mange som vil søke støtte når 100 millioner kroner skal fordeles til prosjekter som øker antallet føringsveier til og fra Norge. Håvard Fossen

Pengene ble satt av i statsbudsjettene for 2018 og 2019, men tildelingen kunne ikke skje før Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og EUs overvåkningsorgan Esa hadde funnet fram til tildelingsmåter som ikke bryter med reglene for statsstøtte i EU.

Les mer om: