MOBIL

1 av 3 er bekymret for valgpåvirkning

Unge mellom 18 og 29 år er mest bekymret for at «big tech» skal påvirke valget.

Unge mellom 18 og 29 år er litt mer bekymret for at kommunevalget til høsten skal bli påvirket av sosiale medier enn befolkningen ellers.
Unge mellom 18 og 29 år er litt mer bekymret for at kommunevalget til høsten skal bli påvirket av sosiale medier enn befolkningen ellers. Foto: Gunnstein Myre, Nkom

1 av 3 er bekymret for at selskaper som eksempelvis Facebook, Google, YouTube og TikTok skal påvirke valgkampen til høsten.

Les mer om: