1,3 millioner hjem har bredbånd

Det er nå om lag 1 428 000 bredbåndskunder i Norge. Av disse er ca. 128 000 bedriftskunder. Det betyr at ganske nøyaktig 1,3 millioner private husstander av totalt 2 063 000 (63 prosent) har tatt i bruk bredbånd per 1. september.

Bjørn Veseth
18. sep. 2007 - 00:00

Tallmaterialet her er basert på en prognose der 2/3 av alle tall er rapporterte tall Status i dag er dette: Totalt antall

Les mer om: