Ytterligere utredning av LTE-interferens

Muligheten for interferens mellom LTE-kommunikasjon i 800-båndet og kabel-tv har fått Europakommisjonen til å reagere. Nå utredes fenomenet nærmere.

Mulig interferens mellom mobil datakommunikasjon med LTE i 800 MHz-båndet og digital kabel-tv har fått EU-kommisjonen til å reagere. ETSI og CENELEC undersøker nå omfanget av problemet, i forkjøpet av den nært forestående utdelingen av «dendigitale dividenden». Rapporten om interferens mellom LTE mobil datakommunikasjon på 800 MHz-båndet og digital kabel-tv som nederlandske telemyndigheter publiserte i slutten av november i fjor, har engasjert europeiske myndigheter. EU-kommisjon

Forsiden akkurat nå

Til toppen