WiMAX i pilotprosjekt offshore

Alcatel-Lucent og Oljeindustriens Landsforening (OLF) starter i 2007 et ni måneders pilotprosjekt for WiMAX i Nordsjøen. Målet er å få bedre kommunikasjon mellom platformer og flytende innretninger som flyterigger og forsyningsbåter.

Pilotprosjektet i Nordsjøen er basert på den nye WiMax-standarden, WiMax IEEE 802.16e-2005 som også er beregnet for mobil bruk. Alcatel-Lucent leverer sin Universal WiMax, 9100 Evolium WiMax basestasjoner samt utstyr for kontroll og drift. Alcatel-Lucents basestasjonervil bli installert på en av plattformene til BP Norway på Valhall-feltet. De vil bli utstyrt med avansert antenneteknologi for å øke kapasitet og rekkevidde. To skip vil i første omgang få installert terminalustyr for ko

Forsiden akkurat nå

Til toppen