Vurderer tilbakevirkende teleregulering

Samferdselsdepartementet vurderer å gi telereguleringsvedtak tilbakevirkende kraft. Samferdselsminister Torild Skogsholm har etablert en arbeidsgruppe som skal legge frem forslag om dette til høsten. Skogsholm mener vedtak som innebærer tilbakebetaling kan bedre konkurransen i telemarkedet.

Manglende tilbakevirkning for reguleringstiltak har i telebransjen medført at aktører har sett det i sin interesse å trenere saker så lenge som mulig, noe som har resultert i tap for klagere selv om de har fått medhold av myndighetene.Men samtidig gjorde hun det klart at den nye ekomloven medfører at prinsippet om kostnadsorienterte priser ikke lenger er så dominerende for telerguleringen.Sterkt virkemiddel- Vi nedsetter en arbeidsgruppe bestående av representanter for Post- og teletilsy

Forsiden akkurat nå

Til toppen