Vurderer å stramme inn samlokaliseringsreglene

Tele2 får nei fra Telenor på hver tredje søknad om samlokalisering. Nå skal Samferdselsdepartementet vurdere om regelverket må gjøres strengere. 

Telenor har avslått 69 av 191 anmodninger om samlokalisering. Det oppgir Tele2s nettselskap Mobile Norway i en klage sendt til Post- og teletilsynet.

Samlokalisering er noe Telenor er forpliktet til gjennom sin posisjon som dominerende markedsaktør.

Det betyr at 36 prosent av søknadene blir avslått til tross for at Telenor har plikt til å slippe andre aktører inn. Ytterligere 13 av disse 191 anmodningene var ikke behandlet da klagen ble sendt inn, noe som kan ha bragt andelen avslag opp mot 40 prosent.

Forsiden akkurat nå

Til toppen