Voldgiftsrett gir Telenor medhold

En voldgiftsrett i Genève har slått fast at Alfa ikke kan nominere flere enn fire kandidater til VimpelComs styre. Voldgiftsretten opprettholder også Telenors rett til å nominere fem kandidater.

Voldgiftsretten stadfester dermed gyldigheten av VimpelComs aksjonæravtale, som Alfa overtrådte i 2005 og 2006 gjennom å nominere flere kandidater til VimpelComs styre enn de hadde rett til. Detaljerte prosedyrer Voldgiftsrettens midlertidige kjennelse, datert 25. januar 2007, fastsetter også detaljerte prosedyrer som partene må følge i forbindelse med nominasjonen av kandidater til VimpelComs styre som finner sted under selskapets generalforsamling for 2007. Voldgiftsretten vil fasthol

Forsiden akkurat nå

Til toppen