Ville helst regulert vekk problemet

Jernbaneverket eier GSM-R-nettverket langs jernbanen i Norge, og ville helst stengt mobiloperatørene ute fra nærliggende frekvensområder.

I diskusjonen om interferensproblemer mellom Jernbaneverkets sitt mobilnett for nød- og driftssamband langs jernbanen, GSM-R, og mobiloperatørenes planer om å bygge ut UMTS i 900 MHz-båndet, mener Jernbaneverket at frekvensene skulle vært regulert strengere. I dette ligger at Post- og teletilsynet (PT) burde beskyttet GSM-R-nettverket bedre gjennom regulering av mobiloperatørenes muligheter til å bygge ut UMTS og andre moderne mobilteknologier i frekvensene som ligger nær inntil GSM-R.

Forsiden akkurat nå

Til toppen