Direktør Willy Jensen, Post- og teletilsynet.

Vil vekke sovende paragraf

Post- og teletilsynet vil vekke sovende lovparagraf og åpner for en regulatorisk helomvending i spørsmålet om operatørers felles utnyttelse av infrastruktur.

Post- og teletilsynet (PT) konstaterer i sin nye rapport om høykapasitetsnett at det kan bli aktuelt å blåse liv i ekomlovens paragraf 4-4 annet ledd. Der heter det: ”Myndigheten kan pålegge tilbydere felles utnyttelse av infrastruktur når hensynettil effektiv bruk av ressurser, hensynet til helse, miljø, sikkerhet eller andre samfunnsmessige hensyn tilsier at duplisering av infrastruktur bør unngås”. Ifølge PTs ferske rapport om høykapasitetsnett, vil slik infrastruktur omfatte

Forsiden akkurat nå

Til toppen