Vil ta pengene fra Høykom

I en høringsuttalelse i forbindelse med bredbåndsmeldingen tar tidligere statssekretær, nå fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik til orde for å la Høykom bli et rådgivningsorgan uten penger. Pengene vil han ha direkte til regionene.

Teleavisen bringer nedenfor uttalelsen i sin helhet:"Høringsuttalelse Bredbåndsmeldingen — St.meld. nr 49 2002-2003 Utbygging av bredbånd er også i Sør-Trøndelag en oppgave basert på frie markedskrefter, -bredbånd kan leveres til områder med stor etterspørsel. Utbyggingen skjer litt tilfeldig, avhengig av om det er aktive kommuner, næringsliv, kraftselskap eller teleoperatører. Resultatet blir et virvar av ulike nett, lokale nett uten tilknytning til stamnettet, gjerne med ulik kap

Forsiden akkurat nå

Til toppen