Vil stoppe Telenor-rabatt

Post- og teletilsynet varsler at de vil endre Telenors rabattavtaler med NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund). Tilsynet tror ikke på Telenors forklaring, og mener rabattene åpenbart er for store i forhold til innsparingene. Tilsynet tror et vedtak vil gi dyrere tellerskritt for medlemmene av borettslag.

Post- og teletilsynet mener Telenor gir boligbyggelagene for stor rabatt. Den er i dag på om lag 20 prosent, og tilsynet mener fem prosent vil være mer naturlig, på bakgrunn av Telenors forklaringer. Konkurrentene UPC og Tele2 har bedt tilsynet om å vurdere rabatten.Post- og teletilsynet har flere ganger vurdert avtalene mellom Telenor Plus og  Norske Boligbyggelags Landsforbund. Den første avtalen mellom parten kom allerede februar 1998. Tilsynet konkluderte i april 1999 om de gitte raba

Forsiden akkurat nå

Til toppen