Vil skille ut Telias fastnett

Det svenske teletilsynet foreslår for regjeringen at TeliaSoneras fastnett skilles ut i et eget selskap. - Noe lignende er neppe akutelt i Norge, hvor Telenor priser operatøraksess til sitt nett på en forsvalig måte, sier Willy Jensen.

Det svenske post- og teletilsynet (PTS) har på oppdrag fra regjeringen lagt frem et forslag som tilsynet mener bør lede til en lovendring. PTS går inn for at TeliSoneras svenske fastnett legges inn under et nytt selskap som skilles ut fra TeliaSonera. Sakker akterut Bakgrunnen for forsalget er allmenn misnøye med at Sverige har sakket akterut i bredbåndsutviklingen, til tross for at den svenske regjering har pøst ut milliarder av kroner til statlig støtte til utbygging. Mange mener at

Forsiden akkurat nå

Til toppen