Vil redusere tjenesteplikten

British Telecom mener USO, den universelle tjenesteplikten for teletjenester, ikke lenger har noen plass i dagens marked, og vil ha den totalt omdefinert. BT vil blant annet erstatte USO med behovsprøving som fjerner subsidiering av fasttelefonlinjer til fritidshjem hvor eierne har mobiltelefon. BT vil også bli kvitt ansvaret for telefonkioskene.

Debatten om USO i UK vil bli fulgt nøye i andre land, også i Norge. Flere politikere har argumentert for å utvide USO til å gjelde bredbånd. Senterpartiets programfestede krav om 5 Mbit/s til alle og til lik pris er i praksis en slik utvidelse av USO. BasistjenesterUniversal Service Obligation (USO) er et prinsipp innført i de fleste industrialiserte land for å sikre at alle får tilgang til basis teletjenester. Fasttelefoni er stort sett bygget ut etter dette prinsippet.USO er en forp

Forsiden akkurat nå

Til toppen