Vil lovreformer gi økt telekonkurranse?

Stephan Brodschöll tar i denne kommentaren for seg EUs ferske oppdatering av direktivene for elektronisk kommunikasjon, som griper rett inn i den norske debatten om Telenors markedsmakt og kostnadsorienterte priser.

Av advokatfullmektig Stephan Brodschöll, Wikborg, Rein & Co. Den 12. desember 2001 vedtok EU-parlamentet pakken med direktiver som moderniserer eksisterende reguleringer for telekommunikasjonen i Europa. Medlemsstatene har 15 måneder på seg til å gjennomføre nødvendige endringer i nasjonal lovgivning. Norge er forpliktet til å gjennomføre regelreformen gjennom EØS-avtalen, og det arbeides med å legge frem forslag om en ny lov om elektronisk kommunikasjon som vil gjennomføre de ny

Forsiden akkurat nå

Til toppen