Post- og teletilsynet har forslått endringer i Ekomloven som vil gjøre det mulig å kaste operatører ut av nettet dersom de gir blaffen i å betale dagbøter.

Vil kaste ut useriøse aktører

Post- og teletilsynet vil ha sterkere virkemidler i forslag til ny Ekomlov.

Post- og teletilsynet har i sin høringsuttalelse til endringer i Ekomloven foreslått endringer som gir PT anledning til å sette atskillig mer makt bak kravene enn dagens dagbøter. Konkursboet etter LB Mobile, som er knyttet til mobilaktøren Barablu, er et godt eksempel på at virkemiddelet dagbøter blir for spinkelt når man forholder seg til utenlandske aktører uten noen intensjon om å gjøre opp for seg. Riset bak speilet Konkursboet etter LB Mobile skylder Post- og teletilsynet

Forsiden akkurat nå

Til toppen