Seniorrådgiver Jarl Fjerdingby i Samferdselsdepartementet avviser at Tele2 sitter på informasjon om dividende-auksjonen som ikke er blitt de andre aktørene til del.

Vil ha terminering på Internett

Europeiske teleoperatører vil ha termineringspriser på Internett. Berec avviser forslaget til ITU-møtet.

Det er ikke lite som er i spill når FN-organet Den internasjonale teleunionen (ITU) møtes i desember. Medlemslandene er delt i synet på hvordan Internett og mobilnett skal reguleres i fremtiden. Det kanskje mest kontroversielle forslaget kommer fra Etno, sammenslutningenav europeiske teleoperatører. Etno ønsker å endre hele betalingsmodellen for Internett, etter modell fra telenettet. Med det menes at Etno har foreslått en modell der nettet der forespørselen originerer, bærer kostna

Forsiden akkurat nå

Til toppen