Nødmeldesentralene må kunne ta i mot sms og seinere også video, bilder, epost og øyeblikksmeldinger.

Vil ha SMS på nødsentralene

En arbeidsgruppe ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) konkluderer med at det må bli mulig å sende sms til nødsentralene.

I en rapport med navnet Digital kommunikasjon med nødstilte fra arbeidsgruppen konkluderes det med at det er viktig å gjøre nødmeldetjenesten tilgjengelig for hele befolkningen, inkludert personer med ulike funksjonshemminger. Nødmeldesentralene må derfor utstyres med IKT-løsninger som er forenelig med brukernes behov for å kommunisere. Redder liv DSB-rapporten peker på at andre kommunikasjonsformer enn tale kan være med på å redde liv. Det er spesielt behovene til døve og hørsel

Forsiden akkurat nå

Til toppen