Vil ha politikerne på avstand

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas mener minimumsgrenser for statlig eierskap kan føre til at statens verdier ”forvitrer”. Baksaas tror at et statlig eierselskap som ikke er under direkte politisk kontroll kan være en løsning som sikrer mot utenlandsk oppkjøp, samtidig som Telenor og andre selskaper får mer strategisk bevegelsesrom.

Staten eier i dag 51 prosent av Telenor, etter å ha solgt seg gradvis ned over snart fire år. Dermed er Telenor nede på den nedre grense Stortinget har satt. Om Telenor skulle finne en strategisk partner, noe som ikke synes aktuelt i dag, har Stortinget gitt anledning til å reduser statlig eierskap til 33,4 prosent."Forvitring"Baksaas mener dette nå er modent for revurdering: - Politisk forankrede grenser for statens eierskap i børsnoterte selskaper kan føre til en forvitring av statens v

Forsiden akkurat nå

Til toppen