Vil ha mobilregulerte soner

Politiet bør få rett til å ta i bruk frekvenser som er tildelt andre dersom vilkår tilsier det, mener Samferdelsdepartementet, som også vil gi en lignende rett til Forsvaret.

Forslaget kommer frem i høringsutkastet til endringer i ekomloven, der høringsfristen er 2. oktober. Mobilregulerte soner Mobilregulerte soner vil si at mottaket eller sendingen av et radiosignal innenfor en avgrenset del av det elektromagnetiskefrekvensspekteret og innenfor et bestemt geografisk område påvirkes av et annet radiosignal. Temaet har blitt aktuelt ved at politiet har fått adgang i straffeprosessloven til å identifisere mobiltelefoner og andre kommunikasjonsanlegg ved bruk

Forsiden akkurat nå

Til toppen