Nokia Siemens Networks har fått jobben med å installere sanntidsovervåking i Jernbaneverkets GSM-R-nett.

Vil ha Internett på togene

Samferdselsdepartementet har bedt NSB og Jernbaneverket redegjøre for hva som trengs for å få bedre mobildekning og Internett på togene.

Samferdselsdepartementet oppfordrer ifølge Dagbladet.no NSB og Jernbaneverket til å utrede hva som trengs for å skaffe full mobildekning langs jernbanenettet. Departementet vil også ha svar på i hvilken grad det ligger til rette for nettilgang i togene,skriver Dagbladet.no. Inviterer til møte NSB og Jernbaneverket blir om kort tid invitert til å delta i et møte med Samferdselsdepartementet, som med dette viderebringer en merknad fra Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Forsiden akkurat nå

Til toppen