Vil ha Forsvaret med i nødnettet

Tor Helge Lyngstøl vil ha Forsvaret med som bruker av det nye digitale mobilnettet for nødetatene. Også el-verkene kan komme inn som storkunde. Et opplegg for brukerbetaling i nødnettet vil bli presentert før sommerferien.

- Banker ikke Forsvaret på hos oss, banker vi på hos Forsdvaret, sa Tor Helge Lyngstøl da han som nyutnevnt direktør for Direktoratet for nødlommunikason (DNK) talte etter at justisminister Knut Storberget hadde stått for den høytidelige åpningen av direktoratet tirsdag. Kommers og nytte Storberget støttet denne intensjonen. - Det vil lett oppstå brededskapssituasjoner hvor Forsvaret må samarbeide effektivt med nødetatene. Vi håper at DNK kan få til et samarbeid med Forsvaret, sa

Forsiden akkurat nå

Til toppen