Det er dyrt å bygge fibernett. Kombinasjonen kunder med liten betalingsvilje og dyr fremføring gjør sentrum i storbyene lite attraktivt å bygge ut, sier kommunikasjonssjef Jon Birger Ellingsen i Viken fiber. (Bilde: Shutterstock)

Vil ha fibersubsidier i storbyene

Viken fiber mener sentrum i de store byene er for dyrt og vanskelig å grave fiber i. Nå etterlyser de støtteordninger.

Hovedtyngden av norsk fiberutbygging gjøres i befolkningstette kommuner. Men – det ikke mange nok vet er at indre bykjerner paradoksalt nok har lav prioritet hos utbyggerne, skriver kommunikasjonsdirektør Jon Birger Ellingsen i Viken fiber på bloggen Opplysningskontoret for fibernett. Kommunikasjonsdirektør Jon Birger Ellingsen i Viken fiber vil ha støtteordninger for storbyene. Årsakene til at bykjernene prioriteres ned, er, ifølge Ellingsen, blant annet lokale rammevilkår for gravi

Forsiden akkurat nå

Til toppen