Sjef i Post- og teletilsynet, Torstein Olsen, foreslo for ett år siden å gi 5.000 telefonnumre prioritet i mobilnettet. Nå skal ord omsettes til handling, og antallet har blitt doblet. I høringsnotatet foreslås det å gi inntil 10.000 brukere slik prioritet. (Bilde: Håvard Fossen)

Vil gi rett til å bryte mobilsamtaler

Post- og teletilsynet ønsker å gi prioriterte brukere adgang til å bryte pågående samtaler i mobilnettet. Formålet er å bane vei for viktigere trafikk.

Post- og teletilsynet foreslår å innføre en prioritetsordning i mobilnettene som skal gi brukere med spesielt samfunnsansvar bedre tilgjengelighet i mobilnettene i krisesituasjoner. Forslaget går ut på å innføre en todelt ordning: Prioriterte brukere skal kunne bryte pågående samtaler i nettet når kapasiteten i nettet er sprengt. Det gjøres dog unntak for nødanrop; disse skal ikke brytes. Prioriterte samtaler skal kunne gjennomføres i andre mobilnett når kunden er utenfor dekni

Forsiden akkurat nå

Til toppen